Oxva Passion - Taro Ice ( Khoai môn lạnh )
 OX PASSION kem khoai môn này thì quả là chơi chưa tới. Không những chuẩn chỉ vị khoai môn mà còn mang lại cảm giác lạnh buốt như đang ăn 1 cây kem khoai môn thực thụ. Ngoài ra, nồng độ nicotine thỏa mãn cũng là một trong những điểm ăn tiền của chai tinh dầu này nhé.