GIVE AWAY THÁNG 11 CÙNG VAPE KINH BẮC

🔱 𝐆𝐈𝐕𝐄 𝐀𝐖𝐀𝐘 tháng 11 cùng Xlim Pro 👹 🔱

🎁 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 : 𝟏 𝐦𝐚́𝐲 𝐗𝐋𝐈𝐌 𝐏𝐑𝐎 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑🎁

📌 𝐶𝑎́𝑐 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑢̉ 3 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑒́ :
✳️Bước 1: Comment 1 số có 2 chữ số từ 00 - 99 + tag 2 người bạn

✳️Bước 2: Share bài viết về trang cá nhân ở chế độ công khai.

✳️Bước 3: Like - Follow Fanpage Vape Kinh Bắc - Thành Phố Bắc Ninh

📣𝐊𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉: sẽ được tính vào 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB ngày 17/11/2023

⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: kết thúc nhận cmt vào lúc 17h ngày 17/11/2023

⛔️Chỉ cmt 1 lần , không chỉnh sửa , không chấp nhận nick dưới 500 bạn bè , nick clone , nick chỉ share game , nick không có danh tính xác thực và không chấp nhận nick không làm đủ các bước như trên ‼
🎁Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp tại cửa hàng cơ sở
---------------------------------
🏡 CS1: 30/14 phố Ngoại Thương- Tp. Từ Sơn- Bắc Ninh- 0356.50.1997
🏡CS2: 325A Nguyễn Trãi - Võ Cường- Tp. Bắc ninh- 03.4567.5997
#vapekinhbac

BÀI VIẾT nổi bật

GIVE AWAY THÁNG 11 CÙNG VAPE KINH BẮC
GIVE AWAY THÁNG 11 CÙNG VAPE KINH BẮC
 𝐆𝐈𝐕𝐄 𝐀𝐖𝐀𝐘 tháng 11 cùng Xlim Pro    𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 : 𝟏 𝐦𝐚́𝐲 𝐗𝐋𝐈𝐌 𝐏𝐑𝐎 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑  𝐶𝑎́𝑐 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑢̉ 3 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑒́ : Bước 1: Comment 1 số có 2 chữ số từ 00 - 99 + tag 2 người bạn Bước 2: Share bài viết về trang cá nhân ở chế độ công khai. Bước 3: Like - Follow Fanpage Vape Kinh Bắc - Thành Phố Bắc Ninh 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉: sẽ được tính vào 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB ngày 17/11/2023 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: kết thúc nhận cmt vào lúc 17h ngày 17/11/2023 Chỉ cmt 1 lần , không chỉnh sửa , không chấp nhận nick dưới 500 bạn bè , nick clone , nick chỉ share game , nick không có danh tính xác thực và không chấp nhận nick không làm đủ các bước như trên  Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp tại cửa hàng cơ sở ---------------------------------  CS1: 30/14 phố Ngoại Thương- Tp. Từ Sơn- Bắc Ninh- 0356.50.1997 CS2: 325A Nguyễn Trãi - Võ Cường- Tp. Bắc ninh- 03.4567.5997 #vapekinhbac
SIÊU PHẨM XLIM SQ PRO
SIÊU PHẨM XLIM SQ PRO
FEELIN A1 POD KIT 30W
FEELIN A1 POD KIT 30W
x`