Thông số của Occ GNT Bayco Nano

- Dòng sản phẩm: Occ GNT Bayco Nano

- Thương hiệu: GNT

- Coil: 0.6Ohm

- Sử dụng được: Tinh dầu Salt Nic và tinh dầu Freebase