Thông số kỹ thuật coil OCC Meshcoil UB Pro:

Tên sản phẩm: Coil OCC Meshcoil UB Pro

Hãng sãn xuất: Lostvape

Điện trở: UB Pro P1 0.15 Ohm (70-90W) và UB Pro P3 0.3 Ohm (60-75W)

Tương thích: Đầu đốt của bộ vape kit Thelema Solo, đầu đốt vape UB Pro Pod TankUrsa Pro Pod Tank