SMOK Nord Replacement Coils - Mesh Coil 0,6ohms

Các cuộn dây Smok Nord được thiết kế để sử dụng với Nord Pod Kit và bất kỳ bộ dụng cụ nào sử dụng Nord pod hoặc Nord RPM pod. Có nhiều phiên bản của cuộn dây này có sẵn, cho phép bạn định cấu hình bộ dụng cụ của mình cho vaping miệng đến phổi hoặc sub ohm.

Đặc trưng:

    MTL hoặc DTL
    Cuộn lưới hơi
    tương thích với chất lỏng điện tử có VG cao hoặc PG cao

Các cuộn dây dạng lưới 0,6 Ohm đã được thiết kế cho vaping sub ohm, lợi ích của công nghệ lưới là mỗi cuộn dây có diện tích bề mặt lớn hơn, do đó làm nóng nhiều chất lỏng điện tử nhanh hơn để cải thiện hương vị và sản xuất đám mây. Chúng nên được sử dụng với chất lỏng điện tử có 60% VG trở lên.

Chứa đựng:

    5 x Cuộn dây Smok Nord