Thông số kỹ thuật :

Coil 0.2 ohm được dùng cho công suất : 60 ~ 150w
Coil 0.16ohm được dùng cho công suất : 100w đổ lên
Coil 0.15ohm được dùng cho công suất : 70 ~ 160w