Thông số kĩ thuật:

  • Occ 1.0ohm (Occ KA1) 10-15W

  • Occ 0,5ohm (Occ lưới) 20-25W

  • Occ 0,3ohm (Occ lưới) 30-40W

  • Occ 0.2ohm (Occ lưới) 55-60W

  • Occ Uni-RBA (tự build) 5-40W